Afspilning starter ikke.

  • Indsæt en disk med mærkatet vendende opad.

  • Tør disken ren.

  • Genindsæt disken.

  • Indsæt den disk, som systemet kan afspille.

  • Tag disken ud og tør fugten af disken, og lad derefter systemet være tændt i nogle få timer indtil fugten fordamper.

  • Der er sat en DVD VIDEO med uunderstøttet regionskode i.