Afspilning af en USB-enhed

 1. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [USB].
 2. Tilslut en USB-enhed til (USB)-porten på systemet.
 3. Tryk på MEDIA MODE for at vælge [MUSIC] eller [VIDEO].
 4. Tryk på (afspil) for at starte afspilning.

Andre betjeninger

Afhængigt af filen fungerer denne funktion muligvis ikke.

For at Gør dette
Stoppe afspilning Tryk på(stop).
Sætte afspilning på pause Tryk på(pause).
Genoptage afspilning eller vende tilbage til normal afspilning Tryk på(afspil).
Annullere genoptagelsespunktet Tryk to gange på(stop).
Vælge en fil Tryk på(forrige) eller(næste) under afspilning.
Eller du kan holde ned på SHIFT og trykke på talknapperne, og derefter trykke på (enter).
Vælge en mappe Tryk gentagne gange på(mappe) -/+.
Hurtigt finde et punkt i hurtig fremadspoling eller hurtig tilbagespoling (Lås søgning) Tryk på(hurtig tilbagespoling) eller(hurtig fremadspoling) under afspilning. Tryk på(afspil) for at genoptage afspilning. Hver gang du trykker på(hurtig tilbagespoling) eller(hurtig fremadspoling), ændres afspilningshastigheden.
Ændr lydudgangen

Tryk på AUDIO gentagne gange under afspilning.

 • [STEREO]: Stereolyden

 • [1/L]/[2/R]: Monolyden fra den venstre eller højre kanal

For at afspille fra en specifik fil

 1. Tryk gentagne gange på MEDIA MODE for at vælge [MUSIK] eller [VIDEO] på tv-skærmen.

 2. Tryk på SEARCH for at vise mappelisten på tv-skærmen.

 3. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge den ønskede mappe.

 4. Tryk på (enter) for at vise fillisten på tv-skærmen.

  For at vende tilbage til mappelisten skal du trykke på RETURN.

 5. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge den fil, som du ønsker, og tryk derefter på (enter).

Bemærk!

 • Du kan anvende en USB-adapter (medfølger ikke) til at tilslutte USB-enheden til systemet, hvis USB-enheden ikke kan sættes ind i the(USB)-porten på systemet.