Valg af afspilningskvaliteten for BLUETOOTH-lydstreaming (Codec)

Du kan aktivere AAC-, LDAC- eller SBC-codecmodtagelse fra en BLUETOOTH-enhed.

AAC/LDAC kan kun vælges, når BLUETOOTH-enheden understøtter AAC/LDAC.

 1. Tryk på OPTIONS.

  Indstillingsmenuen vises på displayet.

 2. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge [BT CODEC], og tryk derefter på (enter).
 3. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge indstillingen og tryk derefter på (enter).
  • [AUTO]: Aktiver modtagelse i AAC- eller LDAC-codecformat afhængigt af BLUETOOTH-enhedens funktioner.

  • [SBC]: Modtag i SBC-codecformat.

  For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på OPTIONS.

Tip!

 • LDAC er en lydkodningsteknologi udviklet af Sony, som muliggør transmission af lydindhold i høj opløsning (Hi-Res), selv over en BLUETOOTH-tilslutning. I modsætning til andre BLUETOOTH-kompatible kodningsteknologier, som fx SBC, fungerer den uden nogen nedkonvertering af lydindhold i høj kvalitet*1 og muliggør ca. tre gange mere data*2 end de andre teknologier for transmittering over et trådløst BLUETOOTH-netværk med enestående lydkvalitet vha. effektiv kodning og optimeret pakning.

  *1 Med undtagelse af DSD-formatindhold.

  *2 I sammenligning med SBC (Sub-båndcodec) når bithastigheden på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt.

Bemærk!

 • Du kan nyde lyd i højkvalitet, hvis der er valgt AAC eller LDAC. Hvis du ikke kan lytte til AAC- eller LDAC-lyd fra din enhed, eller lyden afbrydes, skal du vælge [SBC].

 • Hvis du ændrer denne indstilling, mens systemet er tilsluttet til en BLUETOOTH-enhed, vil BLUETOOTH-enheden blive afbrudt. For at tilslutte til BLUETOOTH-enheden skal du udføre BLUETOOTH-tilslutning igen.