Brug af sleeptimeren

Systemet slukker automatisk efter den forudindstillede tid.

  1. Tryk gentagne gange på SLEEP for at vælge den tid, som du ønsker.

For at annullere sleeptimeren

Tryk gentagne gange på SLEEP for at vælge [OFF].

Tip!

  • For at kontrollere den resterende tid inden systemet slukker, skal du trykke på SLEEP.