Begrænsning af afspilning af disken (Forældrekontrol)

Du kan begrænse afspilning af DVD VIDEO'er i overensstemmelse med et forudbestemt niveau. Scener kan muligvis springes over eller udskiftes med andre scener.

 1. Når afspilning er stoppet, skal du holde ned på SHIFT og trykke på SETUP.
 2. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge [SYSTEMINDSTILLING], og tryk derefter på (enter).
 3. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge [BØRNESIKRING], og tryk derefter på (enter).
 4. Hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at indtaste eller genindtaste din 4-cifrede adgangskode og tryk derefter på (enter).
 5. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge [STANDARD], og tryk derefter på (enter).
 6. Tryk gentagne gange på(op)/(ned) for at vælge et geografisk område som begrænsningsniveau for afspilning, og tryk derefter på(enter).

  Området er valgt.

  Når du vælger [OTHERS ], skal du indtaste områdekoden for det geografiske område, som du ønsker i overensstemmelse med Områdekodeliste for forældrekontrol ved at holde ned på SHIFT og trykke på talknapperne.

 7. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge [NIVEAU], og derefter på (enter).
 8. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge det niveau, som du ønsker, og tryk derefter på (enter).

  Jo lavere værdien er, desto strengere er begrænsningen.

For at slå forældrekontrol-funktionen fra

Indstil [NIVEAU] til [OFF] i trinnummer 8.

For at afspille en disk for hvilken forældrekontrollen er indstillet

 1. Indlæs disken og tryk på (afspil).

  Displayet for indtastning af din adgangskode vises på tv-skærmen.

 2. Hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at indtaste eller genindtaste din 4-cifrede adgangskode og tryk derefter på (enter).

  Systemet starter afspilning.

Hvis du glemmer din adgangskode

 1. Tag disken ud og gentag trin nummer 1tilnummer 3.

 2. Hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at indtaste en adgangskode [199703], og tryk derefter på (enter).

 3. Følg skærmvejledningerne og indtast en ny 4-cifret adgangskode.

 4. Indlæs disken igen og tryk på (afspil).

  Du er nødt til at indtaste din nye adgangskode igen.