Lytning til musik fra en enhed via BLUETOOTH-tilslutning

Du kan lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed og betjene den vha. systemet via BLUETOOTH-tilslutning, hvis den understøtter de følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gør dig i stand til trådløst at nyde lydindhold i høj kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Gør dig i stand til at justere lydstyrken og betjeningen for at afspille, sætte på pause eller springe til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.


Betjeninger kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enheden. Se også den betjeningsvejledning som fulgte med BLUETOOTH-enheden.

Bemærk!

 • Sikr dig på forhånd for at lydstyrken på BLUETOOTH-enheden og systemet er indstillet til et moderat niveau for at undgå pludselig lydudgang fra systemet.

  Afhængigt af BLUETOOTH-enheden er det muligvis ikke muligt at justere lydstyrken på systemet på BLUETOOTH-enheden, mens enheden er stoppet/sat på pause.

 1. Tilslut systemet med BLUETOOTH-enheden.

  BLUETOOTH-enhedsnavnet vises på displayet, når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet.

  Når først systemet og BLUETOOTH-enheden er tilsluttet, kan du kontrollere afspilning vha. tryk på (afspil), (pause), (stop), (hurtig tilbagespoling), (hurtig fremadspoling), (forrige) og (næste).

 2. Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.
 3. Juster lydstyrken ved at trykke på VOLUME -/+ på systemet eller ved at betjene BLUETOOTH-enheden.

Bemærk!

 • Hvis kommunikationsforholdet et dårligt, reagerer BLUETOOTH-enheden muligvis forkert på betjeningerne på systemet.

 • Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på den tilsluttede enhed.

 • Støj eller lydafbrydelse kan opstå afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, som er tilsluttet med systemet, kommunikationsmiljøet eller anvendelsesmiljøet.