Systemet slukker ikke, selvom tv'et slukkes.

  • For at slukke automatisk for systemet uanset indgangen, når du slukker for tv'et, skal du indstille [STANDBY LÆNKET TIL TV] til [TIL]. Tv'et skal understøtte Kontrol til HDMI-funktionen. Se betjeningsvejledningen til tv'et angående detaljer.