Tilslutning med en USB-enhed

Kompatible USB-enheder

  • USB-enheder kompatible med USB-masselagringsklasse

Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke sammen med systemet, selv hvis enhederne lever op til betingelserne ovenfor.

Brug af iPhone/iPod-enheder via en USB-tilslutning understøttes ikke.

  1. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [USB].
  2. Tilslut en USB-enhed til (USB)-porten på systemet.

Bemærk!

  • Du kan anvende en USB-adapter (medfølger ikke) til at tilslutte USB-enheden til systemet, hvis USB-enheden ikke kan sættes ind i the(USB)-porten på systemet.