Afspilbare diske eller filer på diske/USB-enhed

Systemet understøtter de følgende filformater og diske.

Afspilbare diske

 • DVD VIDEO

 • DVD-R/-RW i DVD VIDEO-format eller videotilstand

 • DVD+R/+RW i DVD VIDEO-format

 • VIDEO CD (Ver. 1.0-, 1.1- og 2.0-diske)

 • Super VCD

 • CD-R/-RW/-ROM i VIDEO CD-format eller super VCD-format

 • AUDIO CD

 • CD-R/-RW i AUDIO CD-format

 • CD-R/-RW/-ROM i DATA CD*1-format som indeholder MP3-filerne (.mp3)*2*3, MPEG4-filerne (.mp4/ .m4v)*3*4, Xvid-filerne (.avi) og er i overensstemmelse med ISO 9660*5 niveau 1/niveau 2 eller Joliet (udvidet format).

 • DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW i DATA DVD*1-format som indeholder MP3-filerne (.mp3)*2*3, MPEG4-filerne (.mp4/.m4v)*3*4*6, Xvid-filerne (.avi)*6*7 og er i overensstemmelse med UDF (Universelt diskformat).

Afspilbare filer på USB-enhed

 • Musik:

  MP3-filer (.mp3)*2*3, WMA-filer (.wma)*3*8, AAC-filer (.m4a/.mp4/.3gp)*3*9, WAV-filer (.wav)*3

 • Video:

  MPEG4-filer (.mp4/.m4v)*3*4*6, Xvid-filer (.avi)*6*7

*1 DATA CD/DATA DVD, som er oprettet i pakkeskrivningsformat, eller som ikke er blevet korrekt færdiggjort, kan ikke afspilles.

*2 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) er et standardformat defineret med ISO/MPEG for komprimerede lyddata. MP3-filer skal være i MPEG 1 Audio Layer 3-format. MP3 PRO-lydfilen kan afspilles som MP3-fil.

*3 Filer med kopibeskyttelse (Digital Rights Management (Forvaltning af digitale rettigheder)) kan ikke afspilles af dette system.

*4 MPEG4-filer skal optages i MP4-filformat. Understøttede videocodec og lydcodec er som følger:
- Videocodec: MPEG4 Simpel profil (AVC understøttes ikke.)
- Lydcodec: AAC-LC (HE-AAC understøttes ikke.)

*5 Et logisk format af filer og mapper på CD-ROM'er, defineret af ISO (International Organization for Standardization).

*6 Videofiler, som er større end 720 (bredde) x 576 (højde) pixels eller med et højt bredde til længde-forhold, kan ikke afspilles.

*7 Xvid-filer, som er længere end 2 timer, eller filer som er blevet kombineret af to eller flere Xvid-filer, kan muligvis ikke afspilles.

*8 WMA-fil i WMA DRM-, WMA Lossless- eller WMA PRO-format kan ikke afspilles.

*9 AAC-fil i AAC DRM- og AAC Lossless-format, eller som er kodet ved 96 kHz, kan ikke afspilles.

Bemærk!

 • Systemet vil forsøge at afspille alle data med filendelserne ovenfor, selv hvis de ikke er i det understøttede format. Afspilning af disse data kan muligvis generere en høj støjende lyd, som muligvis kan beskadige dit højttalersystem.

 • Du kan ikke afspille de følgende diske/filer:

  • CPRM (Content Protection for Recordable Media)-kompatibel DVD-R/-RW optaget i kopier en gang-programmer

  • En disk som har en ikke-standard udformning (fx hjerte, firkant, stjerne)

  • En disk hvorpå der sidder tape, papir eller et klistermærke

  • Filer, som er krypteret eller beskyttet med adgangskoder.

Bemærkninger om CD-R/-RW og DVD-R/-RW/+R/+RW

 • I visse tilfælde kan en CD-R/-RW og DVD-R/-RW/+R/+RW ikke afspilles på dette system pga. optagekvaliteten eller diskens fysiske tilstand, eller optageenhedens egenskaber og oprettelsessoftwaren. Se betjeningsvejledningen til optageenheden angående mere information.

 • Visse afspilningsfunktioner fungerer muligvis ikke med visse DVD+R'er/+RW'er, selv hvis de er blevet korrekt færdiggjort. I dette tilfælde skal du vise disken vha. normal afspilning.

Bemærkninger om diske

 • Dette produkt er designet til at afspille diske, som er i overensstemmelse med Compact Disc (CD)-standarden.

 • DualDisc og visse musikdiske kodet med kopibeskyttelsesteknologier, som ikke er i overensstemmelse med CD-standarden. Disse diske er derfor muligvis ikke kompatible med dette produkt.

Bemærk angående multisessionsdisk

Dette system kan afspille kontinuerlige sessioner på en disk, når de er optaget i det samme format, som den første session. Men afspilningen garanteres ikke.

Bemærk om DVD VIDEO- og VIDEO CD-afspilningsbetjeninger

Visse afspilningsbetjeninger for en DVD VIDEO eller VIDEO CD er muligvis bevidst begrænset af softwareproducenter. Visse afspilningsfunktioner er derfor muligvis ikke til rådighed. Sørg for at læse betjeningsvejledningen til DVD VIDEO eller VIDEO CD.

Bemærkninger om afspilbare filer

 • Afspilning kan muligvis tage længere tid om at starte, når:

  • en DATA CD/DATA DVD/USB-enhed er optaget med en kompliceret træstruktur.

  • lydfilerne eller videofilerne i en anden mappe lige er blevet afspillet.

  • mange mapper eller filer på USB-enheden.

 • Systemet kan afspille en DATA CD/DATA DVD eller en USB-enhed under de følgende forhold:

  • Op til en dybde på 8 mapper

  • Op til 300 mapper

  • Op til 999 filer på en disk

  • Op til 2.000 filer på en USB-disk

  • Op til 650 filer i en mappe

  Disse antal kan muligvis variere afhængigt af fil- eller mappekonfigurationen.

 • Mapper, som ikke har nogen lydfiler eller videofiler, overspringes.

 • Filer overført vha. en enhed, som fx en computer, afspilles muligvis ikke i den rækkefølge, som de blev overført.

 • Afspilningsrækkefølgen er muligvis ikke anvendelig afhængigt af den software, som blev anvendt til at oprette lydfilen eller videofilen med.

 • Kompatibilitet med al kodnings-/skrivesoftware for understøttede formater, optageenheder og optagemedier kan ikke garanteres.

 • Afhængigt af Xvid-filen kan billedet muligvis være uklart, eller lyden springes muligvis over.

Bemærkninger om USB-enheder

 • Dette system er ikke garanteret til at kunne fungere med alle USB-enheder.

 • Tilslut ikke systemet og USB-enheden via en USB-hub.

 • Med visse tilsluttede USB-enheder kan der muligvis være en forsinkelse, inden der udføres en betjening af dette system.

 • Afspilningsrækkefølgen for systemet afviger muligvis fra afspilningsrækkefølgen på den tilsluttede USB-enhed.

 • Inden du anvender en USB-enhed skal du sikre dig, at der ikke er nogen virusinficerede filer på USB-enheden.