Brug af Kontrol til HDMI-funktionen

Tilslutning til et tv kompatibelt med Kontrol til HDMI-funktionen* vha. et HDMI-kabel (Højhastigheds HDMI-kabel med Ethernet medfølger ikke) gør dig i stand til nemt at betjene enheden vha. en tv-fjernbetjening.

De følgende funktioner kan anvendes sammen med Kontrol til HDMI-funktionen.

 • Systemslukkefunktion

 • Systemlydkontrol-funktion

 • Lydreturneringskanal (ARC)-funktion

 • One-Touch-afspilningsfunktion

 • Nem fjernbetjeningsfunktion

 • Følg sprog-funktion

* Kontrol til HDMI er en standard, som anvendes af CEC (Consumer Electronics Control (Forbrugerelektronikkontrol)) til at tillade HDMI (High-Definition Multimedia Interface (højdefinitions-multimediegrænseflade))-enheder til at styre hinanden.

Bemærk!

 • Disse funktioner fungerer muligvis sammen med andre enheder end dem fra Sony, men funktion garanteres ikke.

Forberedelse til brug af Kontrol til HDMI-funktionen

 1. Hold ned på SHIFT og tryk på SETUP.

  Opsætningsmenuen vises på tv-skærmen.

 2. Indstil [HDMI INDSTILLING] – [KONTROL TIL HDMI] til [TIL].

  På købstidspunktet er denne indstilling indstillet til [TIL]. Se Indstillingsmenu angående detaljer.

  Slå Kontrol til HDMI-funktionsindstillingerne til for det tv, som er tilsluttet til systemet.

  Hvis du slår Kontrol til HDMI ("BRAVIA" Sync)-funktionen til, når der anvendes et tv produceret af Sony, slås Kontrol til HDMI-funktionen på systemet også automatisk til. Når indstillingerne er gennemført, vises [COMPLETE] på displayet.

Systemslukkefunktion

Når du slukker for tv'et, slukker systemet automatisk.

 1. Hold ned på SHIFT og tryk på SETUP.

  Opsætningsmenuen vises på tv-skærmen.

 2. Indstil [HDMI INDSTILLING] – [STANDBY LÆNKET TIL TV] til [TIL] eller [AUTO].

  På købstidspunktet er denne indstilling indstillet til [AUTO]. Se Indstillingsmenu angående detaljer.

Bemærk!

 • Den tilsluttede enhed kan muligvis slukke afhængigt af enhedens status.

Systemlydkontrol-funktion

Når du tænder for systemet, mens du ser tv, udsendes tv-lyden fra højttalerne på systemet. Lydstyrken på systemet kan justeres vha. tv'ets fjernbetjening.

Hvis tv-lyden blev udsendt fra højttalerne på systemet, inden du kiggede på tv'et, tændes systemet automatisk, når du tænder for tv'et igen.

Betjeninger kan også udføres vha. tv'ets menu. Se betjeningsvejledningen til tv'et angående detaljer.

Bemærk!

 • Systemets lydstyrkeniveau vises på tv-skærmen afhængigt af tv'et. Det kan muligvis afvige fra lydstyrkeniveauet på displayet.
 • Afhængigt af indstillingerne på tv'et er systemlydkontrol-funktionen muligvis ikke til rådighed. Se betjeningsvejledningen til tv'et angående detaljer.

Lydreturneringskanal (ARC)-funktion

Hvis systemet er tilsluttet til et tv's HDMI IN-stik, som er kompatibelt med lydreturneringskanal (ARC)-funktionen, kan du lytte til tv-lyden fra højttalerne på systemet uden at tilslutte et lydkabel (medfølger ikke).

 1. Hold ned på SHIFT og tryk på SETUP.

  Opsætningsmenuen vises på tv-skærmen.

 2. Indstil [HDMI INDSTILLING] – [AUDIO RETURN CHANNEL] til [TIL].

  På købstidspunktet er denne indstilling indstillet til [TIL]. Se Indstillingsmenu angående detaljer.

Bemærk!

 • Hvis tv'et ikke er kompatibelt med lydreturneringskanal (ARC)-funktionen, behøves der tilslutning af et lydkabel (medfølger ikke).

One-Touch-afspilningsfunktion

Når du trykker på (afspil) i DVD/CD- eller USB-funktion, tændes tv'et automatisk. Tv'ets indgang skiftes til den HDMI-indgang, som systemet tilsluttet til.

Bemærk!

 • Afhængigt af tv'et afspilles den første del af indholdet muligvis ikke korrekt.

Nem fjernbetjeningsfunktion

Du kan vælge systemet vha. SYNC MENU og betjene systemet.

Denne funktion kan anvendes, hvis tv'et understøtter linkmenuen. Se betjeningsvejledningen til tv'et angående detaljer.

Bemærk!

 • I tv'ets linkmenu genkendes systemet af tv'et som en "Afspiller".

 • Visse betjeninger er muligvis ikke til rådighed med visse tv'er.

Følg sprog-funktion

Når du ændrer sproget på skærmvisningen på tv'et, ændres systemets skærmvisningssprog også.