DAB/DAB+-stationen modtages ikke ordentligt.

  • Kontroller DAB/FM-antennetilslutningen og udfør derefter den indledende DAB-skanningsprocedure.

  • Den aktuelle DAB/DAB+-station er muligvis ikke til rådighed.

    Tryk gentagne gange på TUNING -/+ for at stille ind på en anden station.

  • Hvis du er flyttet til et andet område, er visse stationer/kanaler muligvis ændret, og du er muligvis ikke i stand til at stille ind på din normale udsendelse. Udfør den indledende DAB-skanningsprocedure for at registrere indholdet af udsendelser igen.