Kontrol af betjeninger vha. Gesture Control

Du kan kontrollere betjeningerne ved at swipe din hånd over GESTURE CONTROL-sensoren på systemet.

 1. Tryk på GESTURE ON/OFF på systemet for at vælge håndbevægelsestilstanden (GESTURE 1/GESTURE 2).
  • [GESTURE1]:

   Gesture controls for PLAYBACK-, DJ-, SAMPLER- og KARAOKE-tilstand

  • [GESTURE2]:

   Gesture controls for tonearten for musikkilden eller din stemme, når du synger ind i mikrofonen

 2. Når systemet er i GESTURE 1-tilstand, skal du trykke på PLAYBACK, DJ, SAMPLER eller KARAOKE på systemet for at vælge tilstanden.

  Hvis systemet er i PLAYBACK-tilstand, skal du trykke på FUNCTION på systemet gentagne gange for at vælge den funktion, som du ønsker.

 3. Swipe din hånd over GESTURE CONTROL-sensoren.

For at deaktivere Gesture Control

Tryk gentagne gange på GESTURE ON/OFF på systemet for at vælge [OFF].

Bemærk!

 • Rør ikke ved og kom ikke i kontakt med GESTURE CONTROL-sensoren, når du udfører swipebevægelsen.

 • DJ-effekten slås automatisk fra, når du:

  • deaktiverer Gesture Control.

  • ændrer tilstanden til PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE.

  • slukker for systemet.

  • ændrer funktionen.

  • aktiverer eller deaktiverer den trådløse Party Chain-funktion.

  • ændrer lydfeltet.

  • anvender stemmefaderen.

  • ændrer tonearten (Toneartkontrol).

 • Hvis du aktiverer DJ-effekten under overførsel, vil lydeffekten ikke blive overført til USB-enheden.

 • Berør ikke og kom i ikke i kontakt med GESTURE CONTROL-sensoren, når du bevæger din hånd op eller ned over den.

 • Ingen af bevægelserne i GESTURE 1-tilstand fungerer i GESTURE 2-tilstand.

 • GESTURE 2-tilstanden slås automatisk fra, når du:

  • ændrer tilstanden til PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE/DJ.

  • tænder for DJ-effekten.

  • tænder for guitartilstanden. *1

  • vælger lydfeltet FIESTA/MOVIE1/MOVIE2/DRAMA/NEWS/GAME. *2

  • tænder for Virtual Football-tilstanden. *2

  • slukker for systemet.

  • ændrer funktionen.

 • Tonen af din stemme eller musikken vender tilbage til standard, når du bevæger din hånd væk fra GESTURE CONTROL-sensoren.

*1 Kun under MIC PITCH CONTROL-tilstand.

*2 Kun under MUSIC PITCH CONTROL-tilstand.