Anvendelse af afspilningstilstand

Afhængigt af filen fungerer denne funktion muligvis ikke.

Afspilning i rækkefølge eller vilkårlig afspilning (Normal afspilning/Blandet afspilning) (for USB)

Når afspilning er stoppet, skal du trykke gentagne gange på PLAY MODE.

 • [ONE USB DEVICE]*: Afspiller USB-enheden.

 • [FOLDER]: Afspiller alle afspilbare filer i den specificerede mappe på USB-enheden.

 • [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Blander alle lydfiler på USB-enheden.

 • [FOLDER (SHUFFLE)]: Blander alle lydfiler i den specificerede mappe på USB-enheden.

* Standardindstilling

Bemærk!

 • [FLDR] og [SHUF] slukker på displayet, når normal afspilning indstilles til [ONE USB DEVICE].

 • [FLDR] lyser på displayet, når normal afspilning er indstillet til [FOLDER].

 • [SHUF] lyser på displayet, når blandet afspilning er indstillet til [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].

 • [FLDR] og [SHUF] lyser på displayet, når blandet afspilning er indstillet til [FOLDER (SHUFFLE)].

 • Blandet afspilning kan ikke udføres for videofiler.

 • Blandet afspilning annulleres når du:

  • udfører synkroniseret overførsel.

  • ændrer MEDIA MODE-indstillingen.

 • Blandet afspilning annulleres muligvis, når du vælger en mappe til afspilning.

Afspilning gentaget (Gentaget afspilning) (for USB)

Tryk gentagne gange på REPEAT/FM MODE.

Afhængigt af typen af fil er visse indstillinger muligvis ikke til rådighed.

 • [OFF]*: Afspiller ikke gentaget.

 • [ALL]: Gentager alle filer i den valgte afspilningstilstand.

 • [TRACK]: Gentager den aktuelle lydfil.

 • [FILE]: Gentager den aktuelle videofil.

* Standardindstilling

For at annullere gentaget afspilning

Tryk gentagne gange på REPEAT/FM MODE for at vælge [OFF].

Bemærk!

 • [gentagelsesikon] lyser på displayet, når gentaget afspilning er indstillet til [ALL].

 • [kombination af gentagelsesikon og nummer 1-ikon] lyser på displayet, når gentaget afspilning er indstillet til [TRACK] eller [FILE].

 • Gentaget afspilning annulleres når du:

  • udfører synkroniseret overførsel.

  • ændrer MEDIA MODE-indstillingen.