Afspilning starter ikke.

  • Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.

  • Genoptaget afspilning er blevet valgt på USB-enheden. Tryk to gange på(stop). Tryk derefter på (afspil) for at starte afspilning.