Systemet slukker ikke, når tv'et slukkes.

  • Når [STANDBY LÆNKET TIL TV] i [HDMI INDSTILLING] er indstillet til [TIL], slukker systemet automatisk, når du slukker for tv'et uanset indgangen.