Der høres ingen tv-lyd fra systemet. [CODE 01] og [SGNL ERR] vises på displayet.

  • Dette system understøtter kun 2-kanals lineære PCM-formater. Kontroller lydudgangsindstillingen på tv'et og skift den til PCM-udgangstilstand, hvis automatisk tilstand er valgt. Se betjeningsvejledningen til tv'et angående detaljer.

  • Kontroller, at højttalerudgangsindstillingen på tv'et er indstillet til at anvende eksterne højttalere.