Brug af Gesture Control til at betjene afspilning, DJ-effekt, sampler og karaoke (GESTURE 1)

Når systemet er i GESTURE 1-tilstand, kan du vælge mellem de følgende tilstande.

  • PLAYBACK-tilstand

  • DJ-tilstand

  • SAMPLER-tilstand

  • KARAOKE-tilstand

For PLAYBACK-tilstand:

Du kan kontrollere grundlæggende afspilning, når du afspiller musik fra en disk, USB-enhed eller BLUETOOTH-enhed.

For at Swipe i denne retning
Gå tilbage swipe til venstre
Gå frem swipe til højre
Afspil swipe op
Stop swipe ned
Skru op for lydstyrken swipe med uret
Skru ned for lydstyrken swipe mod uret

For DJ-tilstand:

Du kan vælge en DJ-effekt for at skabe en festatmosfære.

For at Swipe i denne retning
Vælg FLANGER *1 swipe til venstre
Vælg ISOLATOR *2 swipe til højre
Vælg WAH *3 swipe op
Vælg PAN *4 swipe ned
Forøg niveauet for den valgte effekt swipe med uret
Reducer niveauet for den valgte effekt swipe mod uret

*1 Skaber en dyb flanger-effekt i lighed med brølet fra et jetfly.

*2 Isolerer et specifikt frekvensbånd ved at justere de andre frekvensbånd. Når du fx ønsker at fokusere på stemmen.

*3 Skaber en særlig effekt af "Wah-wah"-lyd ved at flytte frekvensen af et filter automatisk op og ned.

*4 Skaber en følelse af at lyden bevæger sig rundt om højttalerne mellem venstre og højre kanal.

For at slukke for DJ-effekten

Swipe din hånd over GESTURE CONTROL-sensoren i den samme retning, som når du har valgt DJ-effekten.

For SAMPLER-tilstand:

Du kan udsende sampler-lydeffekter installeret på systemet.

For at Swipe i denne retning
"Come On!" swipe til venstre
"Let’s Go!" swipe til højre
Reggaehorn-lydeffekt swipe op
Phaser-lydeffekt swipe ned
Scratch-lydeffekt swipe med uret
Publikum-lydeffekt swipe mod uret

For at justere niveauet af sampleren

  1. Tryk på OPTIONS.

  2. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge [SAMPLER], og tryk derefter på (enter).

  3. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at justere lydniveauet for sampleren, og tryk derefter på (enter).

For KARAOKE-tilstand

Du kan betjene de følgende karaoke-funktioner.

For at Swipe i denne retning
Reducere tonearten for en sang ((flad)) swipe til venstre
Forøge tonearten for en sang ((skarp)) swipe til højre
Forøge lydstyrken for mikrofonen swipe op
Reducere lydstyrken for mikrofonen swipe ned
Udsende lyd af klappende hænder swipe med uret
Udsende lyd af booing-tilråb swipe mod uret