Der er alvorlig brummen eller støj, eller der kan ikke modtages stationer.

  • Tilslut DAB/FM-ledningsantennen (luft) ordentligt.

  • Skift antennens sted og dens retning for at opnå en god modtagelse.

  • Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

  • Der kan muligvis ikke modtages radio afhængigt af radiobølgeforholdene eller byggemiljøet i dit område.


    Dårlig modtagelse: Langt fra vinduer, mellem bygninger osv.

    God modtagelse: Nær vinduer osv.