Overførsel af resultater i en fejl.

  • USB-enheden er ikke formateret korrekt. Se betjeningsvejledningen til USB-enheden om hvordan du formaterer.

  • Sluk for systemet og fjern USB-enheden. Hvis USB-enheden har en strømkontakt, skal du slukke for USB-enheden og tænde den igen, efter du har fjernet den fra systemet. Udfør derefter overførslen igen.

  • Hvis overførsels- og slettebetjeningerne gentages flere gange, bliver filstrukturen inden i USB-enheden fragmenteret. Se betjeningsvejledningen til USB-enheden om hvordan du afhjælper dette problem.

  • USB-enheden blev afbrudt eller strømmen blev slået fra under overførsel. Slet den delvist overførte fil og foretag overførslen igen. Hvis dette ikke løser problemet, er USB-enheden muligvis i stykker. Se betjeningsvejledningen til USB-enheden om hvordan du afhjælper dette problem.