Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" er en app til kontrol af Sony-lydenheder, som er kompatible med "Sony | Music Center" vha. din smartphone/iPhone.

For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se den følgende URL:

https://www.sony.net/smcqa/

Betjeninger, som kan udføres på systemet med "Sony | Music Center"

 • Ændring af funktioner på systemet

 • Søgning af musikindhold på en disk og USB-enhed

 • Visning af information på en disk, USB-enhed, FM-station og DAB/DAB+-station

 • Justering af lydstyrken

 • Kontrol af afspilningen af en kilden i smartphone eller iPhone

 • Kontrol af afspilningen af en disk og USB-enhed

 • Indstilling på en DAB/DAB+-station og forudindstilling af stationerne

 • Indstilling på en FM-station og forudindstilling af stationerne

 • Ændring af lydindstillinger, DJ-effekt og MEGA BASS

 • Indstilling af sleeptimeren

 • Indstilling af lystilstanden

 • Gruppering med andre lydsystemer (Stereo Pair-funktion / trådløs Party Chain-funktion)

osv.

Tip!

 • Det du kan kontrollere med "Sony | Music Center" varierer afhængigt af den tilsluttede enhed. Specifikationerne og designet af appen kan muligvis blive ændret uden varsel.

 • Sørg for at anvende den seneste version af appen.

Bemærk!

 • Hvis "Sony | Music Center" ikke fungerer ordentligt, skal du trykke på BLUETOOTH/PAIRING på systemet for at afbryde BLUETOOTH-tilslutningen, og derefter udføre BLUETOOTH-tilslutningen igen, så BLUETOOTH-tilslutningen fungerer normalt.