Indstillingsmenu

Du kan justere forskellige indstillinger fra opsætningsmenuen.

For at komme ind i opsætningsmenuen skal du holde ned på SHIFT og trykke på SETUP, når afspilningen er stoppet i DVD/CD eller USB-funktionen.

Opsætningsmenuen vises på tv-skærmen. Brug(op)/(ned) og(enter) til at navigere opsætningsmenuen.

For at forlade menuen skal du holde ned på SHIFT og trykke på SETUP.

Viste emner varierer afhængigt af landet eller regionen.

Bemærk!

  • Afspilningsindstillinger gemt på disken prioriteres over opsætningsmenuens indstillinger. Derfor udføres nogle af opsætningsmenuens indstillinger muligvis ikke.

Indstilling af sproget – [SPROG-INDSTILLING]

[DISPLAYSPROG] Indstiller sproget på skærmvisningen.
[MENU]

(for DVD VIDEO)

Indstiller sproget for DVD-menuen.
[LYD]

(for DVD VIDEO)

Skifter sproget for lydsporet.

Når du vælger [ORIGINAL], vælges det sprog, som er prioriteret på disken.

[UNDERTEKST]

(for DVD VIDEO)

Skifter sproget for underteksten.

Når du vælger [AUDIO FOLLOW], skifter sproget for underteksterne i overensstemmelse med det sprog, som du valgte for lydsporet.

Bemærk!

  • Hvis du vælger [OTHERS ] i [MENU], [LYD] og [UNDERTEKST], skal du indtaste en sprogkode vha. talknapperne.

    For sprogkode skal du se Sprogkodeliste.

Indstilling af tv-skærmen – [VIDEOINDSTILLING]

[TV TYPE]

(for DVD VIDEO)

[16:9]*1

Vælger dette, når du tilslutter et bredskærms-tv eller et tv med en bredskærmstilstandsfunktion.

[4:3 LETTER BOX]

Vælger dette, når du tilslutter et 4:3-skærms-tv, som ikke har nogen bredskærmstilstandsfunktion. Viser et billede i bredformat med sorte striber foroven og forneden.

[4:3 BESKÅRET]

Vælger dette, når du tilslutter et 4:3-skærms-tv, som ikke har nogen bredskærmstilstandsfunktion. Viser et billede i fuld højde på hele skærmen med trimmede sider.

[4:3 SIGNAL]

(for DVD VIDEO)

[FULD]*1

Vælger dette, når du tilslutter et tv med en bredskærmstilstandsfunktion. Viser et 4:3-skærmbillede i 16:9-formatforhold, selv på et bredskærms-tv.

[NORMAL]

Ændrer billedstørrelsen så den passer til skærmstørrelsen med det originale billedformatforhold. Viser sorte striber på venstre og højre side, hvis du viser et 4:3-skærmbillede.

[FARVESYSTEM(VIDEO CD)]*2

(for VIDEO CD)

(Undtagen for latinamerikanske, brasilianske, europæiske og russiske modeller)

[AUTO]*1 Udsender videosignalet i overensstemmelse med farvesystemet for disken. Skal du vælge denne indstilling, hvis dit tv anvender et DUAL-system.
[PAL] Udsender videosignalet i PAL-system.
[NTSC] Udsender videosignalet i NTSC-system.
[PAUSETILSTAND]

(for DVD VIDEO)

[AUTO]*1 Billedet, herunder motiver som bevæger sig dynamisk, udsendes uden rysten. Normalt skal du vælge denne indstilling.
[BILLEDE] Billedet, herunder motiver som ikke bevæger sig dynamisk, udsendes i høj opløsning.

*1 Standardindstilling

*2 For detaljer skal du se Tilkobling af tv.

Indstilling af lydindstillingerne – [LYDINDSTILLING]

[AUDIO DRC]

(for DVD VIDEO)

(Dynamisk områdekomprimering)

[FRA]* Fra.
[STANDARD] Vælger dette, når du ser film ved lav lydstyrke sent om aftenen. Det dynamiske område er komprimeret som tilsigtet af lydingeniøren.
[VALG AF SPOR]

(for DVD VIDEO)

[FRA]* Prioriteres ikke.
[AUTO] Prioriterer det lydspor, som indeholder det højeste antal kanaler, når du afspiller en DVD VIDEO, som der er optaget flere lydformater (PCM, MPEG-lyd eller Dolby Digital) på.

[A/V SYNC]

DVD VIDEO/VIDEO CD/DATA CD/DATA DVD)

(Kun videofiler)

[FRA]* Justerer ikke.
[TIL] Justerer forsinkelsen mellem billede og lyd, når lyden ikke synkroniserer med det viste billede.

[DOWN MIX]

(for DVD VIDEO)

[NORMAL]* Udsender multikanalslyd ind i et 2-kanals stereosignal.
[DOLBY SURROUND] Udsender multikanalslyd ind i et 2-kanals surroundsignal.

* Standardindstilling

Bemærk!

  • [DOWN MIX] fungerer kun for HDMI OUT (TV) ARC-stik på systemet.

Indstilling af systemet – [SYSTEMINDSTILLING]

[PAUSESKÆRM] [TIL]*

Pauseskærmbilledet vises, hvis du ikke betjener systemet i ca. 15 minutter. Tryk på (lydstyrke) +/- (eller tryk på VOLUME -/+ på systemet) for at afslutte pauseskærmbilledet.

[FRA] Fra.
[BAGGRUNDS] [STILL-BILLEDE]* Jakkebilledet (stillbillede) optaget på disken vises i baggrunden.
[GRAFIK] Et forudindstillet billede gemt i systemet vises i baggrunden.
[BLÅ] Baggrundsfarven er blå.
[SORT] Baggrundsfarven er sort.
[BØRNESIKRING] Indstiller afspilningsbegrænsningerne. For detaljer skal du se Begrænsning af afspilning af disken (Forældrekontrol).

[GENOPTAGET AFSPILNING]

(for DVD VIDEO/VIDEO CD)

[TIL]* Gemmer genoptagelsespunktet i hukommelsen for op til 6 diske.
[FRA] Afspilning starter kun fra genoptagelsespunktet for den aktuelle disk i systemet.
[NULSTIL] Returnerer opsætningsmenuens indstillinger til standardindstillingerne. For detaljer skal du se Returnering af opsætningsmenuens indstillinger til standard.

* Standardindstilling

Indstilling af HDMI-indstillingerne – [HDMI INDSTILLING]

[HDMI-OPLØSNING ] [AUTO(1920x1080p)]*1 Udsender videosignaler i overensstemmelse med opløsningen på tv'et.
[1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p]*2/[720x480/576p]*3 Udsender videosignaler i overensstemmelse med den valgte opløsningsindstilling.
[YCBCR/RGB(HDMI)] [YCBCR]*1 Udsender YCBCR-videosignaler.
[RGB] Udsender RGB-videosignaler.
[LYD(HDMI)] [AUTO]*1 Udsender lydsignaler i originalt format fra HDMI OUT (TV) ARC-stik på systemet.
[PCM] Udsender 2-kanals lineære PCM-signaler fra HDMI OUT (TV) ARC-stik på systemet.
[KONTROL TIL HDMI] [TIL]*1 Kontrol til HDMI-funktionen er aktiveret. Du kan gensidigt betjene mellem systemet og tv'et, der er tilsluttet med et HDMI-kabel.
[FRA] Fra.
[AUDIO RETURN CHANNEL]

(Til rådighed når du indstiller [KONTROL TIL HDMI] til [TIL])

[TIL]*1 Du kan lytte til tv-lyden fra højttalerne på systemet.

Indstil denne funktion når systemet er tilsluttet til et tv's HDMI IN-stik, som er kompatibelt med lydreturneringskanal (ARC)-funktionen.

[FRA] Fra.
[STANDBY LÆNKET TIL TV]

(Til rådighed når du indstiller [KONTROL TIL HDMI] til [TIL])

[AUTO]*1 Når du slukker for tv'et, slukker systemet automatisk under de følgende omstændigheder:
  • Under afspilning af video i DVD/CD- eller USB-funktionen.

  • Når lydafspilningen stoppes i DVD/CD- eller USB-funktion.

  • Når tv-funktionen vælges.

[TIL] Systemet slukker automatisk, når du slukker for tv'et uanset funktionen.
[FRA] Systemet slukker ikke, når du slukker for tv'et.

*1 Standardindstilling

*2 Kun for latinamerikanske modeller.

*3 For andre modeller.