Tilkobling af tv

Inden tilslutning af kabler skal du sørge for at afbryde netledningen.

Illustration, som viser, hvordan der tilsluttes et tv og et Lydsystem til hjemmet med et HDMI-kabel

bogstav A: Højhastigheds HDMI-kabel med Ethernet (medfølger ikke)

Illustration, som viser, hvordan der tilsluttes et tv og et Lydsystem til hjemmet med et lydkabel

bogstav B: Lydkabel (medfølger ikke)

Vælg tilslutningsmetoderne i overensstemmelse med stikkene på dit tv.

Tilgængelige indgangsstik på dit tv HDMI-stik med "ARC"*1 HDMI-stik uden "ARC" Uden HDMI-stik
For at se video bogstav A bogstav A Ikke til rådighed
For at lytte til tv-lyd*2 bogstav A bogstav B bogstav B

*1 Lydreturneringskanal (ARC)-funktionen gør tv'et i stand til at udsende lyd via systemet med blot en HDMI-kabeltilslutning. For at indstille ARC-funktionen på dette system skal du se Indstillingsmenu. For at kontrollere kompatibiliteten af dit tv's ARC-funktion skal du se den betjeningsvejledning, som fulgte med dit tv.

*2 For at lytte til tv-lyden skal du trykke gentagne gange på FUNCTION for at vælge [TV].

For at ændre farvesystemet (Undtagen for latinamerikanske, brasilianske, europæiske og russiske modeller)

Indstil farvesystemet afhængigt af farvesystemet på dit tv.

Hver gang du udfører proceduren nedenfor, skifter farvesystemet som følger:

NTSCPAL

Brug kontrolknapperne på systemet for at udføre denne betjening.

  1. Tryk på(strøm) for at tænde for systemet.

  2. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [DVD/CD].

  3. Hold ned på MIC ECHO og MEGA BASS i mere end 3 sekunder.

    [NTSC] eller [PAL] vises på displayet.

Tip!

  • Du kan også nyde lyden af lyd-/videoudstyr via systemet. (Se Lytning til musik fra en ekstern lydenhed osv..)

  • Hvis lydudgangsniveauet fra systemet er lavt, når du tilslutter det valgfri udstyr, skal du prøve at justere lydudgangsindstillingerne på det tilsluttede udstyr. Det forbedrer muligvis lydudgangsniveauet. Se betjeningsvejledningen til dit udstyr angående detaljer.

Bemærk!

  • Tilslut ikke dette system til tv'et via videooptageren.

  • Når lydsignalerne indsendt til HDMI OUT (TV) ARC-stik på systemet er andet end 2-kanals lineære PCM-signaler, vises meddelelserne [CODE 01] og [SGNL ERR] på displayet på systemet. (Se Om meddelelser.)