Gesture Control kan ikke aktiveres.

  • Tryk gentagne gange på GESTURE ON/OFF på systemet indtil GESTURE CONTROL-indikatoren lyser.

  • Sørg for at børnelås-funktionen ikke er aktiveret.