Tilslutning af systemet til en stikkontakt

  1. Sæt enden af netledningen (medfølger) ordentlig ind i AC IN-stikket bag på systemet, og tilslut derefter til en stikkontakt ().

    Systemet tænder i demonstrationstilstanden, og lyset begynder automatisk at blinke.