Forskellige funktioner for karaoke

Du kan anvende forskellige funktioner for karaoke.

Stemmefader

Du kan reducere lyden af stemmen i stereokilden.

For at aktivere stemmefaderfunktionen

Tryk gentagne gange på VOCAL FADER (eller hold ned på VOICE CHANGER/ VOCAL FADER på systemet) for at vælge [ON V ˎFADER].

For at annullere stemmefaderfunktionen

Tryk gentagne gange på VOCAL FADER for at vælge [OFF].

Toneartkontrol

Du kan ændre tonearten på en sang, du synger.

For at ændre tonearten på en sang

Tryk på KEY CONTROL(flad)/(skarp) for at tilpasse til dit stemmeområde.

Scoringstilstand

Du kan anvende scoringsfunktionen (scoringstilstand), når mikrofonen er tilsluttet. Din score beregnes på en skala fra 0 til 99 ved at sammenligne din stemme med musikkilden.

For at få en score på din sang

  1. Start afspilning af musikken.

  2. Tryk på SCORE inden du synger en sang.

  3. Efter du har sunget i mere end et minut, skal du trykke på SCORE igen for at se din score.

Stemmeændring

Du kan ændre din stemme, når du taler eller synger ind i mikrofonen.

For at aktivere stemmeændringsfunktionen

Tryk gentagne gange på VOICE CHANGER for at ændre din stemmeeffekt.

For at annullere stemmeændringsfunktionen

Tryk gentagne gange på VOICE CHANGER for at vælge [OFF].

Mikrofonekko

Du kan tilføje ekkoeffekt til din stemme, når du synger ind i mikrofonen.

For at tilføje ekkoeffekt

Tryk gentagne gange på MIC ECHO for at justere ekkoeffekten.