Der er intet billede/ingen lyd ved tilslutning til HDMI OUT (TV) ARC-stik.

  • Ændr indstillingen i [HDMI INDSTILLING] – [HDMI-OPLØSNING ]. Problemet kan muligvis være afhjulpet.

  • Udstyret tilsluttet til HDMI OUT (TV) ARC-stik er ikke i overensstemmelse med lydsignalformatet. I dette tilfælde skal du indstille [HDMI INDSTILLING] – [LYD(HDMI)] til [PCM].

  • Prøv det følgende:

    • Sluk og tænd for systemet igen.

    • Sluk og tænd for det tilsluttede udstyr igen.

    • Afbryd og tilslut derefter HDMI-kablet igen.