Udførsel af den indledende DAB-scanning

Når du er flyttet til et andet område, skal du udføre den indledende DAB-scanning for at opdatere DAB/DAB+-stationerne.

  1. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [TUNER DAB].
  2. Tryk på DVD/TUNER MENU.
  3. Tryk på (op)/(ned) for at vælge [INITIAL SCAN], og tryk derefter på (enter).
  4. Tryk på (op)/(ned) for at vælge [YES], og tryk derefter på (enter).

Bemærk!

  • Hvis dit land eller din region ikke understøtter DAB/DAB+-udsendelser, vises [NoSIGNAL] på displayet.

  • Aller forudindstillede stationer vil blive slettet, når du udfører betjeningen ovenfor.

  • Inden du frakobler DAB/FM-ledningsantennen (luft), skal du sørge for at systemet er slukket for at bevare dine egne DAB/DAB+-indstillinger.