Tilslutning af dette system med flere BLUETOOTH-enheder (Multienhedstilslutning)

Der kan tilsluttes op til 3 BLUETOOTH-enheder til systemet på samme tid. Du kan skifte udgangen mellem de tilsluttede enheder.

  1. For at parre med en anden eller tredje enhed skal du gentage trin nummer 1tilnummer 3af Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder.

For at skifte afspilningskilden

Hvis du, mens du afspiller musik på en enhed, starter afspilning på en anden tilsluttet enhed, udsender systemet lyd fra den nye afspilningsenhed.

For at afbryde en BLUETOOTH-enhed fra en multienhedstilslutning

Afbryd BLUETOOTH-tilslutningen på den BLUETOOTH-enhed som du ønsker at afbryde.

For at afbryde alle BLUETOOTH-enheder fra en multienhedstilslutning

Tryk på BLUETOOTH/PAIRING på systemet.

Bemærk!

  • Betjeninger kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enhederne. En BLUETOOTH-enhed kan muligvis ikke tilsluttes afhængigt af kombinationen af enheder. Se betjeningsvejledningen til enhederne angående detaljer.

  • Hvis du forsøger at tilslutte en 4. BLUETOOTH-enhed, afbrydes den ældste afspilningsenhed.

  • Afhængigt af BLUETOOTH-enhederne er du muligvis ikke i stand the at foretage tre BLUETOOTH-tilslutninger på samme tid.

  • Du kan oprette en multienhedstilslutning vha. den trådløse Party Chain-funktion eller Stereo Pair-funktionen.