Udførsel af hurtigopsætning

Inden brug af systemet kan du udføre de minimale grundlæggende justeringer i hurtigopsætningen.

 1. Tilslut systemet til dit tv. (Se Tilkobling af tv.)
 2. Tænd for dit tv og vælg indgangen i overensstemmelse med tilslutningen.
 3. Tryk på(strøm) for at tænde for systemet.
 4. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [DVD/CD].

  Vejledningsmeddelelsen [Press ENTER to run QUICK SETUP.] vises i bunden af tv-skærmen.

  Bemærk!

 5. Tryk på (enter) uden at isætte en disk.

  [SPROG-INDSTILLING] vises på tv-skærmen. Viste emner varierer afhængigt af land eller region.

 6. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge et sprog og tryk derefter på (enter).

  [VIDEOINDSTILLING] vises på tv-skærmen.

 7. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge den indstilling, som matcher din tv-type, og tryk derefter på (enter).

  Efter [HURTIG INSTALLATION ER KOMPLET.] vises på tv-skærmen, er systemet er klar til afspilning.

For at afslutte hurtigopsætningen

Hold ned på SHIFT og tryk på SETUP.

For at ændre indstillingen manuelt

Se Indstillingsmenu.