Lytning til musik fra en ekstern lydenhed osv.

Du kan lytte til musik fra en ekstern lydenhed ved at tilslutte enheden til systemet med et lydkabel (medfølger ikke).

  1. Tryk gentagne gange på (lydstyrke) - (eller tryk på VOLUME - på systemet) indtil [VOL MIN] vises på displayet.
  2. Tilslut en ekstern lydenhed og (TV) AUDIO IN-stikket på systemet med et lydkabel.

    Illustration, som viser, hvordan der tilsluttes en lydenhed og et Lydsystem til hjemmet med et lydkabel

  3. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [AUDIO IN].
  4. Tænd for den tilsluttede enhed og start afspilning.
  5. Juster lydstyrken.

    Juster først lydstyrken på systemet. Hvis lydstyrkeniveauet stadig er for lavt, skal du justere lydstyrkeniveauet på den tilsluttede enhed.

Tip!

  • Systemet går muligvis automatisk ind i standbytilstand, hvis lydstyrkeniveauet på den tilsluttede lydenhed er for lavt. Juster lydstyrkeniveauet på enheden. For at slukke for den automatiske standbyfunktion skal du se "Automatisk standbyfunktion".