Visning af information om DAB-radioen

Tryk gentagne gange på DISPLAY.

Du kan få vist informationen som følger:

  • Stationsnavn

  • Selskabsnavn

  • Frekvensbånd

  • Signalstyrke

  • DLS (Dynamic Label Segment)