Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder

Når parring med to eller flere BLUETOOTH-enheder skal den følgende parringprocedure udføres for hver enkelt enhed.

Inden betjening af systemet skal du sørge for at gøre følgende:

 • Placer BLUETOOTH-enheden inden for 1 m fra systemet.

 • Stop afspilning på BLUETOOTH-enheden.

 • Skru ned for lydstyrken på BLUETOOTH-enheden og systemet for at undgå evt. pludselig lydudgang fra systemet. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan lydstyrken på enheden muligvis synkroniseres med systemet.

 • Hav betjeningsvejledningen, som fulgte med BLUETOOTH-enheden, klar som reference.

 1. Vælg BLUETOOTH-funktionen.
  1. Tryk på(strøm) for at tænde for systemet.

  2. Tryk gentagne gange på FUNCTION indtil [BLUETOOTH] vises på displayet.

  Tip!

  • Når der ikke er nogen parringsinformation på systemet (for eksempel når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter anskaffelsen), blinker [PAIRING] på displayet, og systemet går ind i parringstilstand. Fortsæt til trin nummer 3.

  • Når du tænder for systemet, prøver systemet at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Hvis enheden er i nærheden, og dens BLUETOOTH-funktion er slået til, oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og (BLUETOOTH)-enhedens navn vises på displayet. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen eller slukke for strømmen for den aktuelt tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

 2. Hold ned på BLUETOOTH/PAIRING på systemet i mere end 3 sekunder, indtil [PAIRING] blinker på displayet.

 3. Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-enheden for at registrere systemet.

  Når der vises en liste med registrerede enheder på displayet af BLUETOOTH-enheden, skal du vælge [MHC-V43D].

  Udfør dette trin inden for 5 minutter ellers annulleres parringen. I dette tilfælde skal du gentage fra trinnummer 2.

  Hvis der kræves en adgangsnøgle* på displayet af BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste [0000].

  * Adgangsnøglen bliver muligvis også kaldt en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangsord".

 4. Opret BLUETOOTH-tilslutningen fra BLUETOOTH-enheden.

  Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, vises BLUETOOTH-enhedens navn på displayet, og BLUETOOTH-indikatoren lyser.

For at annullere parringsbetjeningen

Hold ned på BLUETOOTH/PAIRING på systemet i mere end 3 sekunder, indtil [BT AUDIO] vises på displayet.

For at slette parringsinformation

Du kan slette al parringsinformation ved at nulstille systemet.

Tip!

 • For detaljer om betjening af en BLUETOOTH-enhed skal du se den betjeningsvejledning, som fulgte med BLUETOOTH-enheden.

Bemærk!

 • For Apple iOS-enheder er systemet kompatibelt med iOS 11.0 eller senere.

 • Når først BLUETOOTH-enhederne er parret, er der intet behov for at parre dem igen, undtagen i de følgende tilfælde:

  • Parringsinformation er blevet slettet efter reparation osv.

  • Systemet er allerede parret med 8 enheder, og der skal parres en ny enhed.

   Systemet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter 8 enheder allerede er blevet parret, udskiftes den enhed, som blev parret først, med den nye.

  • Parringsinformationen for systemet er blevet slettet fra BLUETOOTH-enheden.

  • Efter du nulstiller systemet, er du muligvis ikke i stand til kunne at tilslutte med din iPhone/iPod. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for systemet på din iPhone/iPod og derefter udføre parringsbetjeningen igen.

  • Systemet kan parres med flere enheder, men det kan kun afspille musik fra én parret enhed ad gangen.