Valg af et lydfelt

Du kan justere lyden ved at vælge et lydfelt.

 1. Tryk gentagne gange på SOUND FIELD +/- (eller tryk på SOUND FIELD på systemet) for at vælge det lydfelt, som du ønsker.

For at annullere lydfeltet

Tryk gentagne gange på SOUND FIELD +/- (eller tryk på SOUND FIELD på systemet) for at vælge [FLAT].

For at vælge FIESTA-lydfeltet direkte

Tryk på FIESTA på systemet. Denne indstilling gengiver lydeffekten i en festsal.

For at vælge Virtual Football-tilstanden

Du kan opleve følelsen af at være på stadionet, når du ser en fodboldkamp på fjernsynet.

Bemærk, at du kan kun vælge Virtual Football-tilstanden under AUDIO IN- og TV-funktionerne.

Tryk gentagne gange på SOUND FIELD +/- (eller tryk på SOUND FIELD på systemet) mens du ser en udsendt fodboldkamp.

 • [ON NARRATION]: Du kan nyde den indlevende følelse af at være på et fodboldstadion via forstærkede stadionbifald.

 • [OFF NARRATION]: Du kan nyde en mere indlevende følelse af at være på et fodboldstadion ved at minimere lydstyrkeniveauet af kommentatoren samtidig med forstærkningen af bifald.

Bemærk!

 • Hvis du hører unaturlige lyde i indholdet, når [OFF NARRATION] er valgt, anbefales [ON NARRATION].

 • Denne funktion understøtter ikke monolyd.

For at oprette din egen lydeffekt

Du kan hæve eller sænke niveauerne af specifikke frekvensbånd, og derefter gemme indstillingen i hukommelsen som [CUSTOM EQ].

 1. Tryk på OPTIONS.

  Indstillingsmenuen vises på displayet.

 2. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge [CUSTOM EQ], og tryk derefter på (enter).

 3. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at justere equalizerniveauet eller surroundindstillingen, og tryk derefter på (enter).

 4. Gentag trin 3 for at justere niveauet for andre frekvensbånd og surroundeffekten.

  For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på OPTIONS.

For at vælge den tilpassede equalizerindstilling

Tryk gentagne gange på SOUND FIELD +/- (eller tryk på SOUND FIELD på systemet) for at vælge [CUSTOM EQ].