Om selvdiagnosticeringsfunktionen

Når selvdiagnosticeringsfunktionen er aktiveret, vises der et servicenummer på tv-skærmen eller displayet. Servicenummeret består af et bogstav og tal (fx C 13 50). Se det følgende skema angående årsag og afhjælpende handling.

Første 3 tegn i servicenummeret Årsag og afhjælpende handling
C 13 Denne disk er beskidt.

Rengør disken med en blød klud.

C 31 Disken er ikke indsat korrekt.

Sluk for systemet og tænd derefter for det igen. Indsæt derefter disken korrekt igen.

E XX

(XX er et nummer)

For at forhindre funktionsfejl har systemet udført selvdiagnosticeringsfunktionen.

Kontakt din nærmeste Sony-forhandler eller lokale autoriserede Sony-tjenestefacilitet og oplys det 5-tegnede servicenummer.

Eksempel: E 61 10