Om indikatorerne

BLUETOOTH-indikator

Lyser BLUETOOTH-tilslutning er oprettet.
Blinker to gange flere gange Systemet går ind i parringstilstanden.
Blinker langsomt Systemet venter på en BLUETOOTH-enhed at tilslutte til.

MEGA BASS-indikator

Lyser MEGA BASS-tilstanden er slået til.
Slukker MEGA BASS-tilstanden er slået fra.