Snimanje videozapisa

Možete snimati videozapise pritiskom tipke MOVIE (videozapis).

 1. Pritisnite tipku MOVIE za početak snimanja.

  • Budući da je tipka [MOVIE Button] u zadanim postavkama postavljen na [Always], snimanje videozapisa moguće je započeti u svakom načinu snimanja.

 2. Ponovno pritisnite tipku MOVIE za prekid snimanja.

Savjet

 • Pokretanje/zaustavljanje funkcije snimanja videozapisa možete dodijeliti željenoj tipki. MENU(Camera Settings2) › [Custom Key] › postavite [MOVIE] na željenu tipku.
 • Ako želite odrediti koje je područje potrebno izoštriti, definirajte to područje pomoću opcije [Focus Area].
 • Da bi lice ostalo fokusirano, prilagodite kompoziciju tako da se okvir područja fokusiranja i okvir otkrivanja lica preklapaju ili postavite [Focus Area] na [Wide].
 • Brzo fokusirati tijekom snimanja videozapisa možete pritiskom tipke okidača dopola. (U nekim slučajevima moguće je snimanje zvuka rada automatskog fokusiranja).
 • Za podešavanje brzine okidača i vrijednosti otvora blende, način snimanja postavite na (Movie) i odaberite željeni način za ekspoziciju.
 • Nakon snimanja prikazuje se ikona koja označava pisanje podataka. Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok se prikazuje ikona.
 • Sljedeće postavke za snimanje fotografije primjenjuje se za snimanje videozapisa:
  • Balans bijele boje
  • Kreativni stil
  • Način mjer. svjetla
  • Face/Eye Priority in AF
  • Face Priority in Multi Metering
  • D-Range Optimizer
  • Lens Comp.
 • Tijekom snimanja videozapisa možete promijeniti postavke za ISO osjetljivost, kompenzaciju ekspozicije i područje fokusiranja.
 • Tijekom snimanja videozapisa snimljenu sliku moguće je izvesti bez zaslona s informacijama o snimanju isključenjem funkcije [HDMI Info. Display] s [Off].

Napomena

 • Tijekom snimanja videozapisa mogu se snimiti zvuk objektiva i rada proizvoda.
  Zvuk možete isključiti odabirom MENU › (Camera Settings2) › [Audio Recording][Off].
 • Prilikom snimanja može biti snimljen i zvuk kukica trake za nošenje na ramenu (trokutaste kukice), ovisno o tome kako se upotrebljava.
 • Radi sprječavanja snimanje zvuka prstena zuma koji se čuje pri korištenju objektiva s električnim zumom tijekom snimanja videozapisa, preporučuje se snimanje videozapisa uz korištenje ručice za zumiranje. Kada pomičete ručicu za zumiranje, blago položite prst na ručicu i radite njome bez naglih pokreta.
 • Pri kontinuiranom snimanju videozapisa temperatura fotoaparata se povećava i možete osjetiti kako je fotoaparat vruć. To nije kvar. Također se može prikazati [Internal temp. high. Allow it to cool.]. U takvim slučajevima isključite napajanje i rashladite fotoaparat te pričekajte dok fotoaparat ne bude spreman za ponovno snimanje.
 • Ako se prikaže ikona , temperatura fotoaparata je porasla. Isključite napajanje i rashladite fotoaparat te pričekajte dok fotoaparat ne bude spreman za ponovno snimanje.
 • Za kontinuirano snimanje videozapisa pogledajte "Vrijeme snimanja videozapisa". Po dovršetku snimanja videozapisa možete snimiti novi videozapis ponovnim pritiskanjem tipke MOVIE. Ovisno o temperaturi proizvoda i baterije, snimanje se može zaustaviti kako bi se zaštitio proizvod.
 • Kada je kotačić za način rada postavljen na (Movie) ili , ili pri snimanju videozapisa, mogućnost [Tracking] nije moguće odabrati za [Focus Area].
 • Pri snimanju videozapisa u načinu [Program Auto], vrijednost otvora blende i brzina okidača postavljaju se automatski i ne mogu se mijenjati. Stoga se u svijetlim okruženjima brzina okidača može povećati, a kretanje objekta možda snimiti zamućeno. Promjenom načina za ekspoziciju i podešavanjem vrijednosti otvora blende i brzine okidača kretanje objekta može se snimiti glatko.
 • Za snimanje videozapisa dostupne su ISO vrijednosti između ISO 100 i ISO 32000. Ako je ISO vrijednost postavljena na vrijednost veću od ISO 32000, postavka se automatski postavlja na ISO 32000. Kada završite snimanje videozapisa, ISO vrijednost vraća se na izvornu postavku.
 • U načinu za snimanje videozapisa moguće je odabrati ISO osjetljivost od ISO 100 do ISO 32000. Ako je ISO vrijednost postavljena na vrijednost manju od ISO 100, postavka se automatski prebacuje na ISO 100. Kada završite snimanje videozapisa, ISO vrijednost vraća se na izvornu postavku.
 • Funkcija Face Detection / funkcija Eye Detection nedostupna je u sljedećim situacijama.
  • Format [File Format] postavlja se na [XAVC S 4K], [Record Setting] postavlja se na [30p 100M]/[25p 100M] ili [30p 60M]/[25p 60M], a [4K Output Select] postavlja se na [Memory Card+HDMI]
 • Ako tijekom snimanja videozapisa s niskom ISO osjetljivošću fotoaparat usmjerite na vrlo jak izvor svjetlosti, osvijetljena područja slike mogu biti snimljena kao crne površine.
 • Ako je način prikaza na monitor postavljeno na [For viewfinder], po početku snimanja videozapisa način prikaza prelazi u [Display All Info.].
 • Videozapise XAVC S i videozapise AVCHD na računalo uvozite aplikacijom PlayMemories Home.