Write Serial Number

Zapisuje serijski broj fotoaparata u podatke Exif tijekom snimanja fotografija.

  1. MENU (Setup) › [Write Serial Number] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Zapisuje serijski broj fotoaparata u podatke Exif za sliku.
Isključeno:
Ne zapisuje serijski broj fotoaparata u podatke Exif za sliku.