Kopiranje slika s jedne memorijske kartice na drugu (Copy)

Slike s memorijske kartice u utoru odabranom pod [Select Playback Media] možete kopirati na memorijsku karticu u drugom utoru.

  1. MENU (Playback) › [Copy].
    Sav sadržaj s datumom ili u mapi koja se trenutno reproducira kopiraju se na memorijsku karticu u drugom utoru.

Savjet

  • Vrstu slika za prikaz možete odabrati pod MENU (Playback)[View Mode].

Napomena

  • Ako se kopiraju slike u grupi, kopirane slike na odredišnoj kartici prikazuju se kao grupa.
  • Ako se kopiraju zaštićene slike, na odredišnoj kartici zaštita se ukida.
  • Kopiranje velikog broja slika može biti dugotrajno. Upotrijebite dostatno napunjen komplet baterija.
  • Videozapise XAVC S moguće kopirati samo na memorijsku karticu koja podržava videozapise XAVC S. Kada slike nije moguće kopirati, na monitoru fotoaparata prikazuje se poruka.