Popis zadanih vrijednosti postavki

U nastavku su zadane vrijednosti postavki.

Vraćanje postavki na zadane vrijednosti

Odaberite MENU›(Setup) › [Setting Reset][Camera Settings Reset] ili [Initialize][Enter].

Stavke koje je moguće postaviti na početne postavke s [Camera Settings Reset] ograničene su. Pogledajte tablice u nastavku. Ako odaberete [Initialize], sve postavke fotoaparata vraćaju se na zadane vrijednosti.

Camera Settings1

Stavke MENU  Zadana vrijednost postavke Moguće vraćanje na početne vrijednosti s [Camera Settings Reset]
File Format JPEG
RAW File Type Komprimirana
JPEG Quality Fino
JPEG Image Size (kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na [3:2]) L: 60M
JPEG Image Size (kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na [4:3]) L: 54M
JPEG Image Size (kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na [16:9]) L: 51M
JPEG Image Size (kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na[1:1]) L: 40M
JPEG Image Size (kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na [3:2] uz snimanje u formatu ekvivalentnom APS-C) L: 26M
JPEG Image Size (kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na [16:9] uz snimanje u formatu ekvivalentnom APS-C) L: 22M
JPEG Image Size (kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na [1:1] uz snimanje u formatu ekvivalentnom APS-C) L: 17M
JPEG Image Size (kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na [4:3] uz snimanje u formatu ekvivalentnom APS-C) L: 23M
Aspect Ratio 3:2
APS-C/Super 35mm Autom. ?
Long Exposure NR Uključeno
High ISO NR Normal
Color Space sRGB
Lens Comp. (Shading Comp.) Autom. ?
Lens Comp. (Chromatic Aberration Comp.) Autom. ?
Lens Comp. (Distortion Comp.) Isključeno ?
Način okidanja Pojedin. snimanje
Bracket Settings (Selftimer during Bracket) Isključeno
Bracket Settings (Bracket order) 0›-›+ ?
Interval Shoot Func. (Interval Shooting) Isključeno
Interval Shoot Func. (Shooting Start Time) 1 Sec
Interval Shoot Func. (Shooting Interval) 3 Sec
Interval Shoot Func. (Number of Shots) 30
Interval Shoot Func. (AE Tracking Sensitivity) Mid
Interval Shoot Func. (Silent Shoot. in Interval) Uključeno
Interval Shoot Func. (Shoot Interval Priority) Isključeno
Pixel Shift Multi Shoot. Isključeno
/ Recall ? ?
/ Memory ? ?
Select Media Slot 1
Reg. Custom Shoot Set ? ?
Način izoštravanja Automatski AF
Priorit. postav. AF-S Ujednačeni naglasak ?
Priorit. postav. AF-C Ujednačeni naglasak ?
Područje izoštrav. Široko
Post. izoštravanja ?
Focus Area Limit ?
Switch V/H AF Area Isključeno
AF osvjetljivač Autom.
Face/Eye AF Set. (Face/Eye Priority in AF) Uključeno
Face/Eye AF Set. (Subject Detection) Human
Face/Eye AF Set. (Right/Left Eye Select) Autom.
Face/Eye AF Set. (Face/Eye Frame Display) Isključeno
Face/Eye AF Set. (Animal Eye Display) Uključeno
AF Tracking Sens. 3(standardno)
Aperture Drive in AF Standardno ?
AF w/ shutter Uključeno ?
Pre-AF Isključeno ?
Eye-Start AF Isključeno ?
AF Area Registration Isključeno ?
Del. Regist. AF područje ? ?
Focus Frame Color Bijeli ?
Autom. bris. AF pod. Isključeno ?
Disp. cont. AF area Uključeno ?
Phase Detect. podr. Isključeno ?
Circ. of Focus Point Does Not Circulate
AF Micro Adj.* (AF Adjustment Set.)

* Ova stavka ne vraća se na zadane postavka čak i kada odaberete [Camera Settings Reset] ili [Initialize].

Isključeno ?
AF Micro Adj.* (Clear)

* Ova stavka ne vraća se na zadane postavka čak i kada odaberete [Camera Settings Reset] ili [Initialize].

? ?
AF Micro Adj.* (amount)

* Ova stavka ne vraća se na zadane postavka čak i kada odaberete [Camera Settings Reset] ili [Initialize].

±0 ?
Exposure Comp. ±0,0
Reset EV Comp. Reset ?
ISO Setting (ISO) ISO AUTO
ISO Setting (ISO Range Limit) ISO 50 – ISO 102.400
ISO Setting (ISO AUTO Min. SS Standardno
Način mjer. svjetla Višestruko
Face Priority in Multi Metering Uključeno
Točka svjetlomjera Središte
Korak ekspozicije 0.3EV ?
AEL w/ shutter Autom. ?
Exposure Std. eksp. ±0,0 ?
Način bljeskalice Autom. bljeskalica
Komp. bljeskalice ±0,0
Postavi komp. eksp. Ambijent i bljesk. ?
Bežična bljeskalica Isključeno
Smanj. ef. crv. očiju Isključeno
Balans bijele boje Autom.
Priorit. postav. AWB Standardno
DRO Optimizator D-raspona: Autom.
Kreativni stil Standardno
Foto efekt Isključeno
Profil slike Isključeno
Shutter AWB Lock Isključeno
Povećalo za izoštr. ?
Focus Magnif. izoštr. Neograničeno ?
Initial Focus Mag. x1.0 ?
AF in Focus Mag. Uključeno ?
MF Assist Uključeno ?
Peaking Setting (Peaking Display) Isključeno ?
Peaking Setting (Peaking Level) Mid ?
Peaking Setting (Peaking Color) Bijeli ?
Anti-flicker Shoot. Isključeno
Registriranje lica ? ?
Regist. Faces Priority Uključeno

Camera Settings2

Stavke MENU  Zadana vrijednost postavke Moguće vraćanje na početne vrijednosti s [Camera Settings Reset]
Exposure Mode Program Auto
Exposure Mode Program Auto
File Format XAVC S HD
Record Setting (kada je format [File Format] postavljen na [XAVC S 4K]) 24p 60M/25p 60M
Record Setting (kada je format [File Format] postavljen na [XAVC S HD]) 60p 50M/50p 50M
Record Setting (kada je format [File Format] postavljen na [AVCHD]) 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
S&Q Settings ( Record Setting) 30p/25p
S&Q Settings ( Frame Rate) 120fps/100fps
Proxy Recording Isključeno
Brzina AF okid. Normal
AF Tracking Sens. Standardno
Auto Slow Shutter Uključeno
Initial Focus Mag. x1.0 ?
Snimanje zvuka Uključeno
Razina snim. zvuka 26
Razina zvuka Uključeno ?
Vrijeme Audio Izlaza Živo
Smanj. šuma vjetra Isključeno
Marker Display Isključeno ?
Marker Settings (Center) Isključeno ?
Marker Settings (Aspect) Isključeno ?
Marker Settings (Safety Zone) Isključeno ?
Marker Settings (Guideframe) Isključeno ?
Način svjetla videoz. Veza napajanja ?
Snim. videoz. okid. Isključeno ?
Silent Shooting Isključeno
e-Front Curtain Shutter Uključeno ?
Otpusti bez objektiva Enable ?
Otpusti bez kartice Enable ?
SteadyShot Uključeno
SteadyShot Settings (SteadyShot Adjust.) Autom.
SteadyShot Settings (SteadyS. Focal Len.) (kada je postavka [SteadyShot Adjust.] postavljena na [Manual]) 8mm
Zoom ? ?
Postavka zumiranja Samo optički zum ?
Rotac.prstena za zum Lijevo(W)/Desno(T) ?
DISP Button (Monitor) Prikaz svih informacija ?
DISP Button (Finder) Level ?
FINDER/MONITOR Autom. ?
Finder Frame Rate Standardno ?
Zebra Setting (Zebra Display) Isključeno ?
Zebra Setting (Zebra Level) 70 ?
Mreža Isključeno ?
Exposure Set. eksp. Isključeno ?
Zaslon Prikaz uživo Postav. Efekta UKLJ. ?
Cont. Shoot. snim. Nije prikazano ?
Automatski pregled Isključeno ?
Custom Key (Control Wheel) Nije postavljeno ?
Custom Key (Custom Button 1) Balans bijele boje ?
Custom Key (Custom Button 2) Područje izoštrav. ?
Custom Key (Custom Button 3) Način izoštravanja ?
Custom Key (Custom Button 4) Touch Operation Select ?
Custom Key (Multi-Slc Center Btn) Stand. izoštravanje ?
Custom Key (Center Button) Nije postavljeno ?
Custom Key (Left Button) Način okidanja ?
Custom Key (Right Button) ISO ?
Custom Key (Down Button) Nije postavljeno ?
Custom Key (AEL Button) AEL hold ?
Custom Key (AF-ON Button) AF uključen ?
Custom Key (Focus Hold Button) Zadrži izoštravanje ?
Custom Key (Control Wheel) Follow Custom () ?
Custom Key (Custom Button 1) Follow Custom () ?
Custom Key (Custom Button 2) Follow Custom () ?
Custom Key (Custom Button 3) Follow Custom () ?
Custom Key (Custom Button 4) Follow Custom () ?
Custom Key (Multi-Slc Center Btn) Follow Custom () ?
Custom Key (Center Button) Follow Custom () ?
Custom Key (Left Button) Follow Custom () ?
Custom Key (Right Button) Follow Custom () ?
Custom Key (Down Button) Follow Custom () ?
Custom Key (AEL Button) Follow Custom () ?
Custom Key (AF-ON Button) Follow Custom () ?
Custom Key (Focus Hold Button) Follow Custom () ?
Custom Key (Custom Button 1) Follow Custom (/) ?
Custom Key (Custom Button 2) Follow Custom (/) ?
Custom Key (Custom Button 3) Zaštita ?
Custom Key (Fn/Button) Poš. na Smartphone ?
Post. izbor. funkcija ? ?
My Dial Settings ? ?
Postav birača Av Tv ?
Rotacija Av/Tv Normal ?
Birač Ev kompenzir. Isključeno ?
Function Ring(Lens) Power Focus ?
Func. of Touch Operation Fokusiranje dodirom ?
Tipka MOVIE Uvijek ?
Zaklj. oper. dijelova Isključeno ?
Audio signali Uključeno ?

Mreža

Za ponovno postavljanje stavki za [Network] na zadane vrijednosti odaberite [Initialize] ili [Reset Network Set.]. Ove stavke ne postavljaju se na zadane vrijednosti čak i ako odaberete [Camera Settings Reset].

Stavke MENU  Zadana vrijednost postavke
Fun. Poš. na Smart. (Send to Smartphone) ?
Fun. Poš. na Smart. ( Sending Target) Proxy Only
Fun. Poš. na Smart. (Cnct. during Power OFF) Isključeno
Send to Computer ?
Fun. FTP prijenosa ?
Prikaži na TV-u ?
Ctrl w/ Smartphone (Ctrl w/ Smartphone) Isključeno
Ctrl w/ Smartphone ( Connection) ?
Ctrl w/ Smartphone (Always Connected) Isključeno
PC Remote Function (PC Remote) Isključeno
PC Remote Function (PC Remote Cnct Method) USB
PC Remote Function (Pairing) ?
PC Remote Function (Wi-Fi Direct Info.) ?
PC Remote Function (Still Img. Save Dest.) PC Only
PC Remote Function (RAW+J PC Save Img) RAW i JPEG
PC Remote Function (PC Save Image Size) Original
Zrakoplovni mod Isključeno
Wi-Fi Settings (WPS Push) ?
Wi-Fi Settings (Access Point Set.) ?
Wi-Fi Settings (Frequency Band) 2,4GHz
Wi-Fi Settings (Display Wi-Fi Info.) ?
Wi-Fi Settings (SSID/PW Reset) ?
Bluetooth Settings (Bluetooth Function) Isključeno
Bluetooth Settings (Pairing) ?
Bluetooth Settings (Disp Device Address) ?
Location Info. pod. o lok (Location Info. Link) Isključeno
Location Info. pod. o lok (Auto Time Correct.)
(kada je funkcija [Location Info. Link] uključena s [On])
Uključeno
Location Info. pod. o lok (Auto Area Adjust.)
(kada je funkcija [Location Info. Link] uključena s [On])
Uključeno
Bluetooth Rmt Ctrl Isključeno
Uredi naziv uređaja ?
Import Root Certificate ?
Security(IPsec) (IPsec) Isključeno
Security(IPsec) (Dest. IP Address) ?
Security(IPsec) (Shared Key) ?
Vrati izv. post. mreže ?

Reprodukcija

Za ponovno postavljanje stavki za [Playback] na zadane vrijednosti odaberite [Initialize]. Ove stavke ne postavljaju se na zadane vrijednosti čak i ako odaberete [Camera Settings Reset].

Stavke MENU  Zadana vrijednost postavke
Zaštita ?
Rotacija ?
Obriši ?
Ocjena ?
Rating Set(Custom Key) ?
Označi za tiskanje ?
Kopiranje ?
Snimanje slike ?
Enlarge Image ?
Enlarge Initial Mag. Standardno. Mag.
Enlarge Initial Position Izoštreni položaj
Cont. PB for Interval
PB Speed for Interval 5
Slide Show (Repeat) Isključeno
Slide Show (Interval) 3 Sec
Select Playback Media Slot 1
Način prikaza Prikaz datuma
Indeks slika 9 slika
Display as Group Isključeno
Rotacija zaslona Autom.
Image Jump Setting (Select Dial) Front Dial
Image Jump Setting (Image Jump Method) One by one

Postavke

Za ponovno postavljanje stavki za [Setup] na zadane vrijednosti odaberite [Initialize]. Ove stavke ne postavljaju se na zadane vrijednosti čak i ako odaberete [Camera Settings Reset].

Stavke MENU  Zadana vrijednost postavke
Svjetlina monitora Manual
Svjetlina tražila Autom.
Temp. boje tražila ±0
Gamma Disp. Assist Isključeno
Postavke glasnoće 7
Potvrda brisanja Prvo ""Odustani"
Kvaliteta zaslona Standardno
Power Save Start Time 1 min
Temp. za auto. isklj. Standardno
Birač NTSC/PAL ?
Način za čišćenje ?
Dodirni rad Isključeno
Dod. zaslon/ploha Samo dodirni zaslon
Touch Pad Settings (Operation in Vertical Orientation ) Uključeno
Touch Pad Settings (Touch Position Mode) Absolute Position
Touch Pad Settings (Operation Area) Right 1/2
Pokazni način rada Isključeno
TC/UB Settings (TC/UB Disp. Setting) Brojač
TC/UB Settings (TC Preset) 00:00:00.00
TC/UB Settings (UB Preset) 00 00 00 00
TC/UB Settings (TC Format) DF
TC/UB Settings (TC Run) Rec Run
TC/UB Settings (TC Make) Preset
TC/UB Settings (UB Time Rec) Isključeno
IR Remote Ctrl Isključeno
HDMI Settings (HDMI Resolution) Autom.
HDMI Settings ( 24p/60p Output) 60p
HDMI Settings (HDMI Info. Display) Uključeno
HDMI Settings ( TC Output) Isključeno
HDMI Settings ( REC Control) Isključeno
HDMI Settings (CTRL FOR HDMI) Uključeno
4K Output Select Mem. kartica+HDMI
USB veza Autom.
USB LUN Podešav. Višestruko
USB napajanje Uključeno
Language ?
Postavke dat./vrem. ?
Postavka područja ?
IPTC Information (Write IPTC Info) Isključeno
IPTC Information (Register IPTC Info) ?
Copyright Info (Write Copyright Info) Isključeno
Copyright Info (Set Photographer) ?
Copyright Info (Set Copyright) ?
Copyright Info (Disp. Copyright Info) ?
Write Serial Number Isključeno
Format ?
Rec. Media Settings (Prioritize Rec. Media) Slot 1
Rec. Media Settings (Recording Mode) Standardno
Rec. Media Settings (Auto Switch Media) Isključeno
File/Folder Settings (File Number) Serija
File/Folder Settings (Set File Name) DSC
File/Folder Settings (Select REC Folder) ?
File/Folder Settings (New Folder) ?
File/Folder Settings (Folder Name) Standardni format
File Settings (File Number) Serija
File Settings (Series Counter Reset) ?
File Settings (File Name Format) Standardno
File Settings (Title Name Settings) ?
Recover Image DB*

* Ne provodi se čak nikada odaberete [Camera Settings Reset] ili [Initialize].

?
Info o mediju ?
Verzija ?
Logotip certifikata ?
Save/Load Settings ?
Post. vrać. na izvorno ?

Moj izbornik

Za ponovno postavljanje stavki za [My Menu] na zadane vrijednosti odaberite [Initialize] ili [Delete All]. Ove stavke ne postavljaju se na zadane vrijednosti čak i ako odaberete [Camera Settings Reset].

Stavke MENU  Zadana vrijednost postavke
Dodaj stavku ?
Razvrstaj stavku ?
Izbriši stavku ?
Izbriši stranicu ?
Obriši sve ?
Display From My Menu Isključeno