Svjetlina tražila

Pri upotrebi tražila proizvod svjetlinu tražila podešava okolini.

  1. MENU(Setup) › [Viewfinder Bright.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Automatski:
Automatski prilagođava svjetlinu.
Ručno:
Odabire svjetlinu tražila unutar raspona od –2 do +2.