Rad s fotoaparatom putem računala(PC Remote Function)

Primjena veze Wi-Fi ili USB priključka za upravljanje fotoaparatom s računala, uključujući funkcije poput snimanja i spremanja slika na računalo.

Prethodno odaberite MENU › (Network) › [Ctrl w/ Smartphone][Ctrl w/ Smartphone][Off].

Pojedinosti o funkciji [PC Remote Function] potražite na sljedećem URL-u:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/l/ilce-7rm4/pcremote.php

 1. MENU (Network) › [PC Remote Function] › Odaberite stavku za postavljanje, a potom odaberite željenu postavku.
 2. Priključite fotoaparat na računalo i potom na računalu pokrenite Imaging Edge (Remote).
  Sada možete raditi fotoaparatom s programom Imaging Edge (Remote).
  • Metoda povezivanja fotoaparata i računala ovisi o postavci za [PC Remote Cnct Method].

Pojedinosti stavke izbornika

Daljinski PC:
Postavljanje primjene funkcije [PC Remote]. ([On] / [Off])
PC Remote Cnct Method:
Odabir metode povezivanja kada je fotoaparat povezan s računalom funkcijom [PC Remote]. ([USB]/[Wi-Fi Direct]/[Wi-Fi Access Point])
Pairing:
Kada je metoda [PC Remote Cnct Method] postavljena na [Wi-Fi Access Point], uparite fotoaparat s računalom.
Wi-Fi Direct Info.:
Prikaz informacija potrebnih za povezivanje fotoaparata s računala kada je metoda [PC Remote Cnct Method] postavljena na [Wi-Fi Direct].
Lok. za sprem. Save Dest.:
Postavljanje spremanja fotografija na fotoaparat i računalo tijekom daljinskog snimanja s računala (PC Remote). ([PC Only]/[PC+Camera]/[Camera Only])
RAW+J PC Save Img:
Odabir vrste datoteke za slike koje se prenose na računalo kada je funkcija [Still Img. Save Dest.] postavljena na [PC+Camera] ([RAW & JPEG]/[JPEG Only]/[RAW Only])
PC Save Image Size:
Odabir veličine datoteke za slike koje se prenose na računalo kada je funkcija [Still Img. Save Dest.] postavljena na [PC+Camera]. Moguće je prenijeti datoteku JPEG originalne veličine ili ekvivalentnu datoteku JPEG od 2 M. ([Original]/[2M])


Povezivanje fotoaparata s računalom

Kada je metoda [PC Remote Cnct Method] postavljena na [USB]

Priključite fotoaparat na računalo s USB kabelom tipa C (isporučen).


Kada je metoda [PC Remote Cnct Method] postavljena na [Wi-Fi Direct]

Primijenite fotoaparat kao pristupnu točku i povežite računalo s fotoaparatom izravno putem veze Wi-Fi.

Za prikaz informacija o vezi Wi-Fi (SSID i lozinka) fotoaparata odaberite MENU(Network) › [PC Remote Function][Wi-Fi Direct Info.]. Računalo i fotoaparat povežite pomoću informacija o vezi Wi-Fi prikazanima na fotoaparatu.


Kada je metoda [PC Remote Cnct Method] postavljena na [Wi-Fi Access Point]

Povežite fotoaparat i računalo putem veze Wi-Fi primjenom bežične pristupne točke. Fotoaparat i računalo treba prethodno upariti.

Za povezivanje fotoaparata s bežičnom pristupnom točkom odaberite MENU(Network) › [Wi-Fi Settings][WPS Push] ili [Access Point Set.]. Povežite računalo s istom pristupnom točkom.
Na fotoaparatu odaberite MENU › (Network) › [PC Remote Function][Pairing], a potom programom Imaging Edge (Remote) uparite fotoaparat i računalo. Za dovršetak uparivanja na zaslonu za potvrdu uparivanja na zaslonu fotoaparata odaberite [OK].

 • Informacije o uparivanju brišu se pri inicijaliziranju fotoaparata.

Napomena

 • Kada je u fotoaparat umetnuta memorijska kartica na koju je nemoguće snimati, fotografije ne možete snimati čak ni kada je funkcija [Still Img. Save Dest.] postavljena na [Camera Only] ili [PC+Camera].
 • Kada je odabrana funkcija [Camera Only] ili [PC+Camera], a u fotoaparat nije umetnuta memorijska kartica, okidač se otpušta čak i ako je funkcija [Release w/o Card] omogućena s [Enable].
 • Dok se na fotoaparatu reproducira fotografija, snimanje s funkcijom [PC Remote] nije moguće.
 • Funkciju [RAW+J PC Save Img] moguće je odabrati samo kada je format [File Format] postavljen na [RAW & JPEG].