AF Tracking Sens. (fotografija)

Funkciju osjetljivosti pri automatskom fokusiranju AF track sensitivity možete odabrati kada u načinu za fotografiranje objekt izlazi iz fokusa.

  1. MENU (Camera Settings1) › [AF Tracking Sens.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

5(Responsive) / 4 / 3(Standard) / 2 / 1(Locked on):
Odaberite [5(Responsive)] kako biste odzivno fokusirali objekte na različitim udaljenostima.
Odaberite [1(Locked on)] kako biste fokus zadržali na jednom objektu dok se druge stvari pomiču ispred objekta.