Reset EV Comp.

Određuje hoće li se vrijednost ekspozicije postavljene pomoću stavke [Komp. ekspozicije] zadržati nakon isključivanja fotoaparata kada se birač kompenzacije ekspozicije postavi u položaj „0”.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Reset EV Comp.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Zadrži:
Zadržava postavke.
Vrati izvorno:
Ponovno postavlja postavke.