Exposure Comp.

Inače se ekspozicija postavlja automatski (automatska ekspozicija). Na temelju vrijednosti ekspozicije koja je postavljena automatski možete cijelu sliku posvijetliti ili potamniti ako prilagodite [Exposure Comp.] prema plusu odnosno prema minusu (kompenzacija ekspozicije).

 1. Otpustite zaključavanje kotačića za kompenzaciju ekspozicije i okrećite kotačić za kompenzaciju ekspozicije (A).

  + (over) side:
  slike postaju svjetlije.

  - (under) side:
  slike postaju tamnije.

  • Pritiskom sredine tipke za zaključavanje (B) mijenjate zaključano i otključano stanje kotačića za kompenzaciju ekspozicije. Kotačić je otključan kad iskoči tipka za zaključavanje i kad je vidljiva bijela linija.
  • Vrijednost kompenzacije ekspozicije možete podesiti u rasponu od -3,0 eV do +3,0 eV.
  • Vrijednost kompenzacije ekspozicije postavljenu na zaslonu za snimanje možete potvrditi.

   Monitor

   Tražilo

Postavljanje vrijednosti kompenzacije ekspozicije u izborniku MENU

Vrijednost kompenzacije ekspozicije možete postaviti unutar raspona od -5,0 eV do +5,0 eV kada je kotačić za kompenzaciju ekspozicije postavljen na "0".

MENU (Camera Settings1) › [Exposure Comp.] › željena postavka.

Savjet

 • Otključani kotačić za kompenzaciju ekspozicije možete upotrijebiti kada god poželite. Zaključavanje kotačića kompenzacije ekspozicije sprječava nenamjerne promjene vrijednosti kompenzacije ekspozicije.

Napomena

 • Kompenzaciju ekspozicije nije moguće provesti u sljedećim načinima snimanja:
  • [Inteligentno autom.]
 • Kada upotrebljavate [Manual Exposure], kompenzaciju ekspozicije možete provesti samo kada je funkcija [ISO] postavljena na [ISO AUTO].
 • Postavkama kompenzacije ekspozicije dodjeljuje se prioritet ispred funkcija [Exposure Comp.] ili [Dial Ev Comp] u izborniku MENU.
 • Prilikom snimanja na zaslonu se prikazuje samo vrijednost između -3,0 eV i +3,0 eV uz odgovarajuću svjetlinu slike. Ako vrijednost kompenzacije ekspozicije postavite izvan tog raspona, to neće utjecati na svjetlinu slike na zaslonu, no vrijednost se odražava na snimljenoj slici.
 • Vrijednost kompenzacije ekspozicije za videozapise možete podesiti u rasponu od -2,0 eV do +2,0 eV.
 • Ako snimate objekt u iznimno svijetlim ili tamnim uvjetima ili ako upotrebljavate bljeskalicu, možda nećete moći postići zadovoljavajući efekt.
 • Kada kotačić za kompenzaciju ekspozicije pomaknete s postavke "0" na neku drugu vrijednost, vrijednost ekspozicije prelazi na "0" neovisno o postavci [Exposure Comp.].