Manual Exposure

Možete snimati uz željenu ekspoziciju prilagođavanjem brzine zatvarača i otvora blende.

 1. Postavite birač načina u položaj M (Manual Exposure).
 2. Odaberite željenu vrijednost otvora blende okretanjem prednjeg kotačića.
  Odaberite željenu brzinu zatvarača okretanjem stražnjeg kotačića.
  • Postavke prednjeg/stražnjeg kotačića možete promijeniti pod MENU (Camera Settings2) › [Dial Setup].
  • U načinu za ručno podešavanje ekspozicije također možete postaviti [ISO] na [ISO AUTO]. ISO vrijednost automatski se mijenja kako bi se prema postavljenoj vrijednosti otvora blende i brzine okidača postigla odgovarajuća ekspozicija.
  • Kada je funkcija [ISO] postavljena na [ISO AUTO], indikator ISO vrijednosti treperi ako je postavljena vrijednost neprikladna za odgovarajuću ekspoziciju. Ako se to dogodi, promijenite brzinu okidača ili vrijednost otvora blende.
  • Kada je funkcija [ISO] nije postavljena na [ISO AUTO], primijenite ručno mjerenje MM (Metered Manual)* kako biste provjerili vrijednost ekspozicije.
   Toward +: slike postaju svjetlije.
   Toward -: slike postaju tamnije.
   0: proizvod analizira odgovarajuću ekspoziciju.

   *Prikazuje ispod/iznad za odgovarajuću ekspoziciju. Prikazuje se numeričkom vrijednošću na monitoru i indikatorom mjerenja na tražilu.

 3. Prilagodite fokus i snimite objekt.

Savjet

 • Možete promijeniti kombinaciju brzine zatvarača i otvora blende (F-broj) bez promjene postavljene vrijednosti ekspozicije okretanjem prednjeg/stražnjeg kotačića dok pritišćete tipku AEL. (ručni pomak).

Napomena

 • Indikator ručnog mjerenja ne pojavljuje se kada je funkcija [ISO] postavljena na [ISO AUTO].
 • Kada količina ambijentalnog svjetla prijeđe mjerni raspon ručnog mjerenja, treperit će indikator ručnog mjerenja.
 • Indikator upozorenja SteadyShot ne pojavljuje se u načinu ručnog podešavanja ekspozicije.
 • Svjetlina slike na zaslonu može se razlikovati od stvarne slike koja se snima.