AF Micro Adj.

Pri upotrebi objektiva A-mont s adapterom za postavljanje LA-EA2 ili LA-EA4 (prodaju se zasebno) omogućuje podešavanje položaja automatskog fokusiranja i registriranje postavljene vrijednosti za svaki objektiv.

Ovu funkciju primjenjujte samo kada su potrebna podešavanja. Imajte na umu kako se funkcija automatskog fokusiranja pri primjeni tog podešavanja neće provoditi u odgovarajućem položaju.

  1. MENU (Camera Settings1) › [AF Micro Adj.].
  2. Odaberite [AF Adjustment Set.][On].
  3. [amount] › željena vrijednost.
    • Što je odabrana vrijednost veća, to je položaj automatskog fokusiranja udaljeniji od proizvoda. Što je odabrana vrijednost manja, to je položaj automatskog fokusiranja bliži proizvodu.

Savjet

  • Preporučujemo da položaj prilagođavate u stvarnim uvjetima snimanja. Funkciju [Focus Area] postavite na [Flexible Spot] i za podešavanje iskoristite svijetli objekt s jakim kontrastom.

Napomena

  • Kada pričvrstite objektiv za koji ste već registrirali vrijednost, registrirana vrijednost prikazuje se na zaslonu. Znak [±0] prikazuje se za objektive za koje još uvijek nije registrirana nijedna vrijednost.
  • Ako se kao vrijednost prikazuje znak [-], registrirano je ukupno 30 objektiva i nije moguće registrirati nijedan novi objektiv. Za registriranje novog objektiva postavite objektiv vrijednost čiju registraciju želite izbrisati i postavite njegovu vrijednost na [±0], ili funkcijom [Clear] ponovno postavite vrijednosti svih objektiva.
  • Funkcija [AF Micro Adj.] podržava objektive marke Sony, Minolta, ili Konica-Minolta. Ako funkciju [AF Micro Adj.] izvodite s nepodržanim objektivima, to može utjecati na registrirane vrijednosti podržanih objektiva. Funkciju [AF Micro Adj.] nemojte izvoditi s nepodržanim objektivima.
  • Funkciju [AF Micro Adj.] nemoguće je zasebno postaviti za objektive marke Sony, Minolta i Konica-Minolta s istim specifikacijama.