Instalacija aplikacije PlayMemories Home

 1. Posjetite sljedeću URL adresu u web-pregledniku na računalu i preuzmite aplikaciju PlayMemories Home prema uputama na zaslonu.
 2. USB kabelom povežite proizvod s računalom i potom uključite proizvod.
  • Aplikaciji PlayMemories Home možda će biti dodane nove funkcije. Čak i ako je aplikacija PlayMemories Home već instalirana na računalu, ponovno povežite proizvod s računalom.
  • USB kabel nemojte odspajati dok fotoaparat radi ili se prikazuje pristupni zaslon. U protivnom može doći do oštećenja podataka.

  A: U terminal USB Type-C

  B: u USB priključak na računalu

Napomena

 • Prijavite se kao administrator.
 • Možda ćete morati ponovno pokrenuti računalo. Kada se pojavi poruka potvrde ponovnog pokretanja, ponovo pokrenite računalo slijedeći upute na zaslonu.
 • DirectX može biti instaliran ovisno o sistemskom okruženju računala.