Verzija

Prikazuje verziju softvera proizvoda. Provjerite verziju kada se objave ažuriranja za softver ovog proizvoda itd.

Također se prikazuje verzija objektiva ako je postavljen objektiv kompatibilan s ažuriranim programskim datotekama.

Verzija adaptera za postavljanje prikazuje se u području objektiva ako je postavljen adapter za postavljanje kompatibilan s ažuriranim programskim datotekama.

  1. MENU (Setup) › [Version].

Napomena

  • Ažuriranje se može provesti samo kada je razina baterije (3 preostale crtice baterije) ili veća. Upotrijebite dostatno napunjen komplet baterija.