File Format (fotografija)

Postavlja format datoteke za fotografije.

 1. MENU (Camera Settings1) › [File Format] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

RAW:
Digitalna se obrada ne izvodi na ovom formatu datoteke. Odaberite ovaj format za obradu slika na računalu u profesionalne svrhe.
RAW i JPEG:
Slika u formatu RAW i formatu JPEG stvaraju se istovremeno. To je praktično kada trebate dvije slikovne datoteke, JPEG za pregledavanje, a RAW za uređivanje.
JPEG:
Slika se snima u formatu JPEG.

O slikama formata RAW

 • Za otvaranje slikovne datoteke RAW potreban je softver Imaging Edge . S Imaging Edge možete otvoriti slikovnu datoteku RAW, potom ju pretvoriti u popularni format za slike poput formata JPEG ili TIFF, ili promijeniti balans bijele boje, zasićenost ili kontrast slike.
 • Funkcije [Picture Effect] nije moguće primijeniti na slike RAW.
 • RAW slike snimljene ovim fotoaparatom imaju rezoluciju od 14 bitova po pikselu. Međutim, rezolucija je ograničena na 12 bitova u sljedećim načinima snimanja:
  • [Sm. š. duge esk.]
  • [BULB]
  • [Kont. Shooting] kada je format [RAW File Type] postavljen na [Compressed]
 • Komprimiranje ili izostavljanje komprimiranja slika RAW odabirete s [RAW File Type].

Napomena

 • Ako ne namjeravate uređivati slike na računalu, preporučujemo da ih snimate u formatu JPEG.
 • Ne možete dodati registracijske oznake DPOF (redoslijed ispisa) na slike formata RAW.