Temp. za auto. isklj.

Postavlja temperatura fotoaparata na kojoj se fotoaparat automatski isključuje tijekom snimanja. Kada je postavljena na [High], možete nastaviti snimati čak i kada temperatura fotoaparata postane viša od uobičajene.

  1. MENU (Setup) › [Auto Power OFF Temp.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Standardno:
Postavlja standardnu temperaturu za isključenje fotoaparata.
High:
Postavlja temperaturu pri kojoj se fotoaparat isključuje na višu od postavljene funkcijom [Standard].

Napomene za funkciju [Auto Power OFF Temp.] kada je postavljena na [High]

  • Nemojte snimati držeći fotoaparat u ruci. Koristite tronožac.
  • Dugotrajna ručna primjena fotoaparata može uzrokovati opekline niskom temperaturom.

Napomena

  • Čak i ako je funkcija [Auto Power OFF Temp.] postavljena na [High], ovisno o uvjetima ili temperaturi fotoaparata, vrijeme snimanja videozapisa ne mora se promijeniti.